Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW-ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO ORAZ Z KONTRAHENTAMI (OSOBAMI Z BAZY CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BETON.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub:

 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/umowy,
 • Biuro rachunkowe,
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości - max przez okres 5 lat od dnia rozwiązania/wygaśnięcia umowy,

 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 • w zamówieniu do dostawcy lub do klienta
 • w umowie w postaci stopki lub do treści umowy,
 • w postaci stopki na fakturze
 • w stopce
Zadzwoń do nas!

Oferta dla twojej firmy

Kontakt z działem handlowym

Beton.pl Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska

Sprzedaż
kontakt@betonpl.eu
+48 605 912 113

BETON.pl Sp. z o.o. © copyright 2021, wszystkie prawa zastrzeżone NIP 5252874037 , REGON: 389766781, Kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN